Pomniki upamiętniające wojnę francusko - pruską 1870-71r.


Wojna prusko-francuska z 1870 roku odcisnęła mocne piętno na ówczesnej historii. Do dzisiaj możemy znaleźć wiele pomników, które zostały poświęcone żołnierzom, którzy polegli w tamtych bojach.

Pomniki Legnica

pomnik lwa Legnica

Pomnik śpiącego lwa z Legnicy jest poświęcony żołnierzom, którzy oddali swoje życie na polu walki w trakcie wojny prusko-francuskiej. Poświęcono go wszystkim legniczanom.

Pomniki Kościelec

W Kościelcu znajduje się pionowy obelisk, który upamiętnia żołnierzy poległych w tej wojnie. Upamiętnia mieszkańców, którzy służyli podczas wojny w pruskim wojsku.

Pomniki Serbów

Serbów jest niewielką wsią znajdującą się w województwie lubuskim, w powiecie słubickim, w gminie Rzepin. Także tutejsi mieszkańcy brali udział w wojnie z Francją.

Pomniki Brzeg Dolny

pomnik Brzeg Dolny

W Brzegu Dolnym znajduje się obelisk, na którym wyryto słowa Bez pamięci o tych, którzy odeszli nie może być jedności wspólnoty narodu i świata.


Pomniki francuskie 1870-71 r.

Pomniki Szczepanów

Pomnik w Szczepanowie przedstawia figurę Chrystusa.

Pomnik cesarza Napoleona III w Metz

Pomnik w Metz to duży, dwupiętrowy pomnik z granitu i marmuru znajdujący się w centrum miasta Metz, we wschodniej Francji. Pomnik został wzniesiony dla upamiętnienia cesarza.

Pomnik cesarza Napoleona III w Strasburgu

Pomnik Cesarza w Strasburgu to pomnik, który został zbudowany dla upamiętnienia cesarza Francji, Napoleona III. Pomnik znajduje się na placu Île de la Ville w Strasburgu, w zachodniej części kraju.

Pomnik cesarza Napoleona III w Lille

Pomnik Cesarza Napoleona III w Lille został wzniesiony na Place de la Concorde, w pobliżu Jardin des Plantes. Jest to monumentalny brązowy posąg Napoleona III, który został umieszczony w celu upamiętnienia jego panowania jako cesarza Francji od 1848 do 1870 roku. Posąg stoi na wysokości 61 stóp

Pomnik cesarza Napoleona III w Tuluzie

Pomnik Cesarza Napoleona III znajduje się w Tuluzie, we Francji i został wzniesiony w 1868 roku. Pomnik czci pamięć Napoleona III, który był ostatnim cesarzem Francji. Posąg wykonany jest z brązu i marmuru i stoi na wysokości 85 stóp.


Autor @Admin · 22-04-22