Fortyfikacje czeskie Hlucin - Darkowice: budowa


Fortyfikacje w Hlucinie zostały wybudowane przed wybuchem II wojny światowej - w latach 1935-38. Wiele lat po wojnie zostały odrestaurowane i oddane do zwiedzania.

Fortyfikacje czeskie Hlucin-Darkowice znaczenie strategiczne

Czechosłowacki obszar umocniony Hlučín-Darkovičky był strategiczną pozycją w wojnie z nazistowskimi Niemcami. Fortyfikacje znajdowały się na brzegu rzeki Travy, około 10 kilometrów od okupowanej przez nazistów Pragi. Fortyfikacje zostały zaprojektowane w celu zapewnienia osłony dla wojsk i artylerzystów, którzy walczyli o wydostanie się z Pragi podczas operacji Voda (Zniszczenie).


fortyfikacje czeskie hlucin-darkowice

Fortyfikacje czeskie Hlucin-Darkowice współczesne zastosowanie

Czechosłowacki obszar warowny Hlučín-Darkovičky jest strategicznym miejscem położonym we wschodniej części kraju. Powstał w wyniku II wojny światowej, a jego celem była ochrona Czech i Moraw przed nazistowskimi Niemcami. Twierdza, która obecnie nosi nazwę Muzeum Twierdzy Darkovičky, została wybudowana w latach 1945-1949 na terenach, które do tego czasu były wykorzystywane do celów rolniczych.

Fortyfikacje czeskie Hlucin-Darkowice zdjęcia

hlucin-darkowice-2
hlucin-darkowice-1

Autor @Admin · 08-02-22